Wpisy z kategorii Bez kategorii

Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2021

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2021”, którą Czasopismo Progress objęło patronatem.

Czytaj dalej

Akademia Młodych Badaczy – cykl szkoleń

Zapraszamy na cykl szkoleń dla studentów, doktorantów i pracowników, związanych z kształtowaniem ich kompetencji badawczych i dydaktycznych. W ramach najbliższego cyklu zapraszamy…

Czytaj dalej

Zaproszenie do nadsyłania publikacji do czasopisma „Progress”

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 11 numeru czasopisma „Progress” wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku.

Czytaj dalej

Ósmy numer Czasopisma PROGRESS. Journal of Young Researchers

Najnowszy numer Czasopisma Progress jest już dostępny!

Czytaj dalej

Siódmy numer Czasopisma PROGRESS. Journal of Young Researchers

Numer siódmy Czasopisma Progress już dostępny!

Czytaj dalej
Być uniwersytetem dla ludzi! Rozmowa z Profesor Joanną Rutkowiak o przyszłości edukacji

Być uniwersytetem dla ludzi! Rozmowa z Profesor Joanną Rutkowiak o przyszłości edukacji.

Urodziła się Pani w Warszawie. Tam przeżyła dzieciństwo i wczesną młodość (lata wojenne, powstanie warszawskie i czas powojenny). Później przeprowadziła się Pani…

Czytaj dalej
Studium relacji pracowników z podopiecznymi rodzinnych domów dziecka – perspektywa zastosowania metodologii badań etnograficznych

Studium relacji pracowników z podopiecznymi rodzinnych domów dziecka – perspektywa zastosowania metodologii badań etnograficznych

Streszczenie Celem artykułu jest analiza metodologii badań etnograficznych pod kątem możliwości zastosowania jej w badaniach relacji pracowników z podopiecznymi rodzinnych domów dziecka.…

Czytaj dalej
Archeolog jako badacz i popularyzator: doświadczenia z Targu Siennego

Archeolog jako badacz i popularyzator: doświadczenia z Targu Siennego

Streszczenie Przedmiotem artykułu jest omówienie podwójnej roli archeologa: badaczai popularyzatora. We wstępie wskazane są defi nicje tej dyscypliny i długa historia upowszechniania…

Czytaj dalej
Idea rosyjska a polityka. Konceptualizacja bytu państwowego w koncepcji Piątego Imperium Aleksandra Prochanowa

Idea rosyjska a polityka. Konceptualizacja bytu państwowego w koncepcji Piątego Imperium Aleksandra Prochanowa

Streszczenie Artykuł przedstawia relację szeroko pojętej kultury i polityki państwa. Głównym założeniem jest uznanie istnienia związku między takimi kategoriami, jak mentalność lub…

Czytaj dalej
Nowe media w procesie kształtowania tożsamości

Nowe media w procesie kształtowania tożsamości

Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest ukazanie problemu, jakim jest nadmierny wpływ nowych mediów na młodych ludzi, którzy korzystają z nich coraz chętniej.…

Czytaj dalej