Wpisy z kategorii Bez kategorii

Studium relacji pracowników z podopiecznymi rodzinnych domów dziecka – perspektywa zastosowania metodologii badań etnograficznych

Studium relacji pracowników z podopiecznymi rodzinnych domów dziecka – perspektywa zastosowania metodologii badań etnograficznych

Streszczenie Celem artykułu jest analiza metodologii badań etnograficznych pod kątem możliwości zastosowania jej w badaniach relacji pracowników z podopiecznymi rodzinnych domów dziecka.…

Czytaj dalej
Archeolog jako badacz i popularyzator: doświadczenia z Targu Siennego

Archeolog jako badacz i popularyzator: doświadczenia z Targu Siennego

Streszczenie Przedmiotem artykułu jest omówienie podwójnej roli archeologa: badaczai popularyzatora. We wstępie wskazane są defi nicje tej dyscypliny i długa historia upowszechniania…

Czytaj dalej
Idea rosyjska a polityka. Konceptualizacja bytu państwowego w koncepcji Piątego Imperium Aleksandra Prochanowa

Idea rosyjska a polityka. Konceptualizacja bytu państwowego w koncepcji Piątego Imperium Aleksandra Prochanowa

Streszczenie Artykuł przedstawia relację szeroko pojętej kultury i polityki państwa. Głównym założeniem jest uznanie istnienia związku między takimi kategoriami, jak mentalność lub…

Czytaj dalej
Nowe media w procesie kształtowania tożsamości

Nowe media w procesie kształtowania tożsamości

Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest ukazanie problemu, jakim jest nadmierny wpływ nowych mediów na młodych ludzi, którzy korzystają z nich coraz chętniej.…

Czytaj dalej
Kto tworzy największą encyklopedię świata? Analiza wewnętrznych danych Wikipedii

Kto tworzy największą encyklopedię świata? Analiza wewnętrznych danych Wikipedii

Streszczenie Wikipedia uważana jest za największą encyklopedię świata. Niektórzy ją krytykują, inni wręcz przeciwnie – nie tylko ją popierają, ale także aktywnie…

Czytaj dalej