Posts for Artykuły naukowe

System internetowej rejestracji osób pozostających bez zatrudnienia jako element nieskutecznej polityki zatrudnienia

System internetowej rejestracji osób pozostających bez zatrudnienia jako element nieskutecznej polityki zatrudnienia

Streszczenie W artykule zostały opisane dwie formy wsparcia osób bezrobotnych w Polsce: rejestracja, będąca początkiem podejmowania działań aktywizujących, oraz aktywizacja zawodowa. Autor…

Continue Reading
Kreowanie poczucia kobiecości poprzez filmy animowane Walta Disneya

Kreowanie poczucia kobiecości poprzez filmy animowane Walta Disneya

Streszczenie W artykule prezentuję postacie księżniczek Disneya, czyli bohaterek serii filmów animowanych opartych na klasycznych baśniach. Przybliżam ich historię oraz rolę, jaką…

Continue Reading
Samoświadomość w ujęciu kognitywnym a spektrum autyzmu

Samoświadomość w ujęciu kognitywnym a spektrum autyzmu

Streszczenie Jednym z problemów współczesnych nauk kognitywnych jest niewypracowana spójna definicja świadomości oraz samoświadomości. Jest to związane z interdyscyplinarnością kognitywistyki, czyli czerpania…

Continue Reading
Rola rodziców w edukacji w opiniach uczniów i nauczycieli

Rola rodziców w edukacji w opiniach uczniów i nauczycieli

Streszczenie W niniejszym artykule prezentujemy wyniki badań na temat relacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami w szkole przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli. Analizie…

Continue Reading
Główne założenia Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w latach 1951–1953

Główne założenia Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w latach 1951–1953

Streszczenie Centralna Komisja Kwalifikacyjna pełniła istotną rolę w powojennej Polsce. Do jej głównych zadań należała nie tylko ocena dokonań naukowych kandydatów, ale…

Continue Reading
Literatura poradnikowa dla rodziców z lat 1918–1989 jako forma wsparcia opiekuńczo-wychowawczego rodziny

Literatura poradnikowa dla rodziców z lat 1918–1989 jako forma wsparcia opiekuńczo-wychowawczego rodziny

Streszczenie Celem poradnictwa opiekuńczo-wychowawczego jest dostarczenie odbiorcy narzędzi wspomagających proces oddziaływania na dziecko, umożliwiający osiągnięcie zakładanych w jego toku celów. Przedmiotem badań…

Continue Reading
Metody i formy pracy w szkolnictwie pijarskim - Katarzyna Semrau

Metody i formy pracy w szkolnictwie pijarskim

Streszczenie W artykule opisano metody i formy pracy z młodzieżą wynikające z działalności zakonu pijarów. Przedstawiono strukturę i organizację zarówno samego zakonu,…

Continue Reading
Społeczna odpowiedzialność jako strategia zarządzania uniwersytetem

Społeczna odpowiedzialność jako strategia zarządzania uniwersytetem

Streszczenie Dotychczasowe próby usystematyzowania zasad odpowiedzialności społecznej uczelni w polskich realiach opierały się na systemach korporacyjnych. Jednak implementacja zasad korporacyjnych w przestrzeni…

Continue Reading
Rynek mediów na Węgrzech w aspekcie zmian politycznych i programowych po 2014 roku. Rola miękkiej cenzury

Rynek mediów na Węgrzech w aspekcie zmian politycznych i programowych po 2014 roku. Rola miękkiej cenzury

Streszczenie Na Węgrzech począwszy od 2010 r. nieprzerwanie dokonują się gruntowne przeobrażenia. Do przebudowy rynku mediów* wykorzystane zostało bardzo skuteczne narzędzie, jakim…

Continue Reading
Wolność słowa w sieci - Adam Wesołowski

Wolność słowa w sieci

Streszczenie W artykule zostały przedstawione interpretacje pojęcia wolności i jej aspektów, które w praktyce wyrażane są przez wolność słowa w Internecie. Na…

Continue Reading