Czasopismo Progress
Uniwersytet Gdański
Ul. Bażyńskiego 1a/407
80-309 Gdańsk