Posts for Progress

Zaproszenie do nadsyłania publikacji do czasopisma „Progress”

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 9 numeru czasopisma “Progress” wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku. Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma forProgremę zarówno papierową, jak…

Continue Reading