Wpisy z kategorii Artykuły naukowe

Wolność słowa w sieci - Agnieszka Latarska

Wolność słowa w sieci

Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, czym tak naprawdę jest wolność słowa w sieci. Wolność, do której każdy z nas ma prawo,…

Czytaj dalej
Kto tworzy największą encyklopedię świata? Analiza wewnętrznych danych Wikipedii

Kto tworzy największą encyklopedię świata? Analiza wewnętrznych danych Wikipedii

Streszczenie Wikipedia uważana jest za największą encyklopedię świata. Niektórzy ją krytykują, inni wręcz przeciwnie – nie tylko ją popierają, ale także aktywnie…

Czytaj dalej
Mit wspólnotowości jako podstawa interakcji z internetowymi interfejsami

Mit wspólnotowości jako podstawa interakcji z internetowymi interfejsami.

Streszczenie Rozwój mediów interpretować można jako historię uzewnętrzniania procesówkognitywnych oraz zapośredniczania kontaktu człowieka ze światem,a co za tym idzie – oddzielania go…

Czytaj dalej
Doktorat – źródło niepewności czy strategia jej niwelowania?

Doktorat – źródło niepewności czy strategia jej niwelowania?

Streszczenie Trend ograniczania zatrudnienia na uczelniach z równoległym wzrostem liczby doktorantów znacząco ograniczył ich perspektywy zatrudnienia. Jednocześnie pozaakademicki rynek pracy, na którym…

Czytaj dalej
Konstrukcja, charakter prawny i rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne

Konstrukcja, charakter prawny i rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne

Streszczenie Opracowanie jest próbą nakreślenia konstrukcji, cech oraz rodzajów składek, które funkcjonują w ramach obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ubezpieczeń społecznych. Całość tekstu…

Czytaj dalej
Bitwa czterodniowa (1666 r.) Zdobycie przez Holendrów angielskiego okrętu flagowego Royal Prince. Obraz Willema van de Velde. Zbiory Rijksmuseum w Amsterdamie. Domena publiczna.

Admirał Cornelis Tromp a rozwój taktyki liniowej

Streszczenie Artykuł poświęcony jest rozwojowi taktyki walki na morzu w XVII wieku oraz jego konsekwencjom. W szczegółowy sposób omówiona została rola holenderskiego…

Czytaj dalej
Wybrane rodzaje przestępczości w przestrzeni Gdańska w latach 2013–2015

Wybrane rodzaje przestępczości w przestrzeni Gdańska w latach 2013–2015

Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest zobrazowanie przestrzennego zróżnicowania wybranych rodzajów przestępstw (kradzieży z włamaniem, bójek i pobić oraz uszkodzeń mienia) w mieście…

Czytaj dalej
Marina el-Alamein: miasto portowe grecko-rzymskiego Egiptu

Marina el-Alamein: miasto portowe grecko-rzymskiego Egiptu

Streszczenie Stanowisko archeologiczne Marina el-Alamein, położone na północnym wybrzeżu Egiptu, badane jest od przeszło trzydziestu lat. Dotychczasowe wyniki prac ujawniły pozostałości zabudowy…

Czytaj dalej
Radio wobec zjawiska sieciowania i formatowania

Radio wobec zjawiska sieciowania i formatowania

Streszczenie Na polskim rynku nadawców radiowych działają zarówno stacje publiczne, jak i komercyjne. Pojawienie się tych drugich możliwe było dopiero po 1989…

Czytaj dalej
Informacja z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie na temat sytuacji po wydarzeniach marcowych

Informacja z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie na temat sytuacji po wydarzeniach marcowych

Wydarzenia marcowe cieszą się dużym zainteresowaniem badaczy. W ostatnich latach ukazało się wiele publikacji omawiających zarówno centralne, jak i lokalne aspekty kryzysu…

Czytaj dalej