Wpisy z kategorii | autor: Zygmunt Pełczyński |

WSHM- ukoronowanie działalności Profesora Władysława Kowalenki 1945-1948

Zadaniem moim jest przywrócić pamięć o WSHM z okresu, który został określony w tytule słusznie, jako „ukoronowanie działalności prof. Kowalenki”. Zamyka się…

Czytaj dalej