Wpisy z kategoriiedukacja

Być uniwersytetem dla ludzi! Rozmowa z Profesor Joanną Rutkowiak o przyszłości edukacji

Być uniwersytetem dla ludzi! Rozmowa z Profesor Joanną Rutkowiak o przyszłości edukacji.

Urodziła się Pani w Warszawie. Tam przeżyła dzieciństwo i wczesną młodość (lata wojenne, powstanie warszawskie i czas powojenny). Później przeprowadziła się Pani…

Czytaj dalej
Metody i formy pracy w szkolnictwie pijarskim - Katarzyna Semrau

Metody i formy pracy w szkolnictwie pijarskim

Streszczenie W artykule opisano metody i formy pracy z młodzieżą wynikające z działalności zakonu pijarów. Przedstawiono strukturę i organizację zarówno samego zakonu,…

Czytaj dalej
Archeolog jako badacz i popularyzator: doświadczenia z Targu Siennego

Archeolog jako badacz i popularyzator: doświadczenia z Targu Siennego

Streszczenie Przedmiotem artykułu jest omówienie podwójnej roli archeologa: badaczai popularyzatora. We wstępie wskazane są defi nicje tej dyscypliny i długa historia upowszechniania…

Czytaj dalej