Wpisy z kategorii Artykuły popularnonaukowe

Kierunki działań dyplomacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1569–1589 – próba analizy

Kierunki działań dyplomacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1569–1589 – próba analizy

Streszczenie Pierwsza Rzeczpospolita, jako efekt porozumienia, unii dwóch różnych narodów, była z całą pewnością wyjątkowym projektem w dziejach Europy. Funkcjonowanie nowego organizmu…

Czytaj dalej
Samobójstwo – zagadnienia antropologiczne i kulturowe

Samobójstwo – zagadnienia antropologiczne i kulturowe

Artykuł skupia się na przedstawieniu osób zainteresowanych zalegalizowaniem prawa do świadomego samobójstwa. Ukazuje kulturową odrębność kształtującej się współcześnie społeczności oraz inspiracje intertekstualne…

Czytaj dalej
Spełniony Norwegian Dream – dobrobyt jako jedno z zagrożeń dla wspólnoty narodu norweskiego

Spełniony Norwegian Dream – dobrobyt jako jedno z zagrożeń dla wspólnoty narodu norweskiego

W artykule zaprezentowano kwestie związane z pojęciami wolności i dobrobytu narodu norweskiego na przestrzeni ostatnich 200 lat. Artykuł jest próbą odpowiedzi na…

Czytaj dalej
Zmagania Elizy Orzeszkowej z cenzurą, czyli o „stylu więziennym” utworu Siteczko. Zdjęcie: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) Źródło: https://polona.pl/item/397089/0/

Zmagania Elizy Orzeszkowej z cenzurą, czyli o „stylu więziennym” utworu Siteczko

Artykuł ma charakter popularnonaukowy. Opisuje system cenzury stosowany względem literatury polskiej w zaborach – ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zaborze rosyjskim, w…

Czytaj dalej